Stavke Poreza

Navigation:  Referenca Alata Programa > Računi-Promet >

Stavke Poreza

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Stavke Poreza omogućuju unos i preinaku poreznih stavaka, ukoliko ste izabrali u postavkama da obračunavate porez u iznajmljivanju jedinica.

Važno:

Sve stavke PDV-a i Nulta stopa poreza su već unesene u program, te podređene Fiskalizaciji i nije ih poželjno i potrebno mijenjati!

 

 

Alatna Traka Stavaka Poreza se nalazi na samoj formi za unos Stavaka Poreza.

Za navigaciju između unesenih stavaka koristite zelene strelice navigacije.

Za unos nove Stavaka Poreza koristite gumb sa znakom + unutar zelenog kruga - Dodaj

Za brisanje trenutno prikazane Stavaka Poreza izaberite gumb sa crvenom X oznakom.

Snimanje promjena vrši se na klik na gumb sa oznakom diskete.