Fiskalizacija

Navigation:  »No topics above this level«

Fiskalizacija

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje su neke osnovne informacije i reference o Fiskalizaciji koje će Vam pomoći u pripremama prije početka rada sa programom Apartmani.NET Fiskal

Program Apartmani.NET FISKAL možete testirati i bez Certifikata i to sve njegove funkcije, osim što Vam nije dozvoljeno izdavanje i spremanje Računa.

 

Nakon testiranja programa Apartmani.NET Fiskal, ukoliko ste unijeli Račune koristeći DEMO certifikate, obavezno je kreirati novu BAZU PODATAKA unutar alata za Bazu Podataka u postavkama programa.

 

 

Linkovi Fiskalizacije

Obveze obveznika fiskalizacije koji obavljaju promet u gotovini ( osim malih obveznika fiskalizacije koji također, ako to žele, mogu biti obveznici fiskalizacije izdavanja računa putem prilagođenog naplatnog uređaja):

 

http://ccenterclient.porezna-uprava.hr/view.asp?file=obvezeobveznikafiskalizacije.XML

 

Primjeri internih akata:

 

http://ccenterclient.porezna-uprava.hr/view.asp?file=primjeriinternihakata.XML

 

 

DEMO Certifikat za testiranje programa

Za potrebe testiranja programa možete koristiti DEMO Certifikat koji se preuzima putem Interneta, nakon što za to izradite zahtjev na FINI. DEMO certifikat je besplatan i možete ga izraditi kao pravna osoba ili kao građanin. Ovi linkovi Vam objašnjavaju kako izvesti DEMO certifikate u datoteku, te preuzeti verifikacijski certifikat, radi testiranja programa Apartmani.NET Fiskal prije produkcije.

 

Preuzimanje DEMO Certifikata:

http://blog.fiskalizacija-dev.com.hr/post/2012/10/04/Preuzimanje-FINA-FISKAL-DEMO-certifikata.aspx

 

Snimanje DEMO Certifikata u datoteku:

http://blog.fiskalizacija-dev.com.hr/post/2012/10/15/Kako-se-certifikat-moze-snimiti-u-datoteku-.aspx

 

Kako preuzeti samo-potpisani verifikacijski Root certifikat:

http://blog.fiskalizacija-dev.com.hr/post/2012/10/14/Kako-preuzeti-i-instalirati-democacert-Verifikacijskiroot-(samopotpisani)-certifikat-za-Demo-CA-.aspx

 

GDJE PREUZETI DEMO CERTIFIKATE?

http://demo-pki.fina.hr/

 

 

Produkcijski Certifikat za Fiskalizaciju računa programom

Ovdje je nekoliko  informacija - kako krenuti u produkciju sa programom.

 

Ukratko kako krenuti sa produkcijom:

- Treba preuzeti Vaš certifkat kojeg Vam je FINA poslala na E-mail, te ga izvesti u datoteku te odabrati lozinku certifikata prilikom izvoza (postupak je isti kao i DEMO certifikat gore navedeno..)

- za uspješnu uspostavu SSL veze prema produkcijskom CIS-u treba i RDC CA root certifikat - njega možete skinuti ovdje: http://rdc.fina.hr/CA/RDCca.cer  i morate ga instalirati u Trusted Root Certificate Authorities u Certificate Store

- nakon instaliranih potrebnih certifikata pokrenite program i putem uvodnoga Čarobnjaka koji se pokreće samostalno (ili ga Vi pokrenete putem glavnog menija programa), uključite Vaš certifikat u program i možete početi sa radom.

 

Evidencija Fiskaliziranih Računa (Zahtjeva i Odgovora)

Prilikom uspješne fiskalizacije Računa programom, program generira Upit, dok nakon fiskalizacije od PU dobije odgovor, te se obje informacije u obliku XML datoteke spremaju unutar odgovarajuće mape unutar instalacijske mape programa. Instalacijska mapa programa sa Fiskal upitima i odgovorima obično se nalazi u mapi:

 

C:\MediaStudio\ApartmaniNETFiskal\Fiskal

 

Datoteke nije potrebno brisati, već služe kao dokaz o uspješnim transakcijama prilikom Fiskalizacije, ukoliko se za time pojavi potreba.

 

Dodatne informacije potražite na stranicama Porezne Uprave.

http://ccenterclient.porezna-uprava.hr/index.asp

 

Pravilnici i Zakoni:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_133_2822.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_146_3156.html